מידע שימושי

קישורים

גוגל קלאס רום

משו״ב תלמידים והורים

ילקוט דיגיטלי

זום

פורטל הורים

פורטל תלמידים

שפ"ח קדימה-צורן

לוח צלצולים

שיעור 1

הפסקת מעבר

שיעור 2

הפסקה גדולה

שיעור 3

הפסקת מעבר

שיעור 4

הפסקה

שיעור 5

הפסקת מעבר

שיעור 6

הפסקה

שיעור 7

שיעור 8

08:00-08:50

08:50-08:55

08:55-09:40

09:40-10:00

10:00-10:50

10:50-10:55

10:55-11:40

11:40-11:55

11:55-12:40

12:40-12:45

12:45-13:30

13:30-13:40

13:40-14:25

14:25-15:10

כיתת מופת

מועמדות לכיתת מופת – שאלון לתלמיד